Загрузка…

Правове регулювання засад iнвестицiйної діяльності в Україні

Правове регулювання засад інвестиційної діяльності в Україні здійснюється Законом України 
«Про інвестиційну діяльність». Він визначає основні принципи інвестиційної політики, 
визначає об’єкти та суб’єкти інвестиційної діяльності, встановлює гарантії інвестиційної діяльності в Україні загалом. 

Закон у статті першій дає визначення інвестицій. 

Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей (а саме: грошові кошти, 
як у національній, так і іноземній валюті, цінні папери, рухоме та нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, інші майнові права), що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.

Інвестиції згідно Закону України «Про інвестиційну діяльність» згідно за суб’єктами, 
тобто інвесторами, поділяються на національні приватні (інвестиції здійснюють юридичні особи, створені за українським законодавством, або фізичні особи – громадяни України), національні державні (інвестиції здійснюють юридичні особи публічного права України), іноземні (інвестиції здійснюють юридичні особи публічного та приватного права іноземних держав та їх громадяни) та спільні (інвестування здійснюється спільно національними та іноземними суб’єктами приватного права).

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» також дає визначення інвестицій, але вже як процедури здійснення інвестиційних внесків. Згідно п.1.28 ст. 1 цього закону 

Інвестиція – це господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно. 
Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» здійснює також класифікацію, але не за суб’єктами інвестицій, як Закон України «Про інвестиційну діяльність», а за об’єктами, таким чином інвестиції також поділяються на капітальні, фінансові та реінвестиції. 

Капітальна інвестиція – це інвестиція, яка передбачає придбання будинків, споруд, 
інших об’єктів нерухомої власності, інших основних фондів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації. 

Фінансова інвестиція – це інвестиція, яка передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів. 
Фінансові інвестиції поділяються на прямі та портфельні. 
Пряма фінансова інвестиція – це господарська операція, яка передбачає внесення коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою.

Портфельна фінансова інвестиція – це господарська операція, яка передбачає придбання цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів за кошти на фондовому ринку (за винятком операцій із скупівлі акцій як безпосередньо платником податку, так і пов’язаними з ним особами, в обсягах, що перевищують 50 відсотків загальної суми акцій, емітованих іншою юридичною особою, які належать до прямих 
інвестицій).

Реінвестиція – це інвестиція, яка передбачає здійснення капітальних або фінансових 
інвестицій за рахунок доходу (прибутку), отриманого від інвестиційних операцій. 
Відповідно до Закону України «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження» на сьогодні на іноземних інвесторів розповсюджується такий самий порядок оподаткування інвестицій, як і на резидентів України.
Згідно чинного українського законодавства внесення інвестицій оподатковується податком на додану вартість.